Lid worden

Lid worden van Oeverzwaluwen Tennis?

Afdeling tennis

Als OMNI vereniging heeft s.v. Oeverzwaluwen een gevarieerd aanbod aan sporten voor alle inwoners van Koudum en omstreken.

Tennis

Wil je graag Tennissen ?

Hieronder vind je alle informatie over het lidmaatschap. Het formulier om lid te worden kun je via deze link downloaden. Voor een zomerpas (voor leden van van Oeverzwaluwen voetbal, volleybal en gymnastiek): zie de pagina zomerpas.

Lidmaatschap van de vereniging
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van een kalenderjaar, maar verloopt per kwartaal. Op ieder moment kan men zich aanmelden voor het lidmaatschap van de OMNI vereniging Oeverzwaluwen afdeling tennis.

Oeverzwaluwen Tennis
Galamalaan 2
8723 CT Koudum

Aanmelding voor het lidmaatschap kan bij:
Anneke Amsterdam
Tel. 06 16252820

Het aanmeldingsformulier volledig, bij voorkeur digitaal, invullen, ondertekenen en kopie mailen naar: [email protected]Hierbij een pasfoto mailen die aan de volgende algemene voorwaarden moet voldoen:

De foto moet het nieuwe tennislid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
Het hoofd dient onbedekt te zijn.

Contributie voor kalenderjaar 2023
Senioren (18+) € 32,50 per kwartaal
Junioren (12-18) € 18,50 per kwartaal
Junioren (4-12) € 10,00 per kwartaal
Niet spelend-lid € 10,00 per kwartaal

In het seizoen 2023-2024 krijgen leden die ook lid zijn van de afdeling voetbal, volleybal of gymnastiek, bij beide afdelingen 25% korting. Die korting wordt aan het eind van het contributiejaar verrekend.

 

Betaling
De betaling gaat via bankrekeningnummer NL68 RABO 0333 5054 92 ten name van S.V. Oeverzwaluwen Tennis en verloopt via automatische incasso. Nadere informatie: Rob Goedhart [email protected].

Beëindiging lidmaatschap
Schriftelijk 1 maand vóór de eerste van ieder kwartaal (dus voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december). Contributie wordt per kwartaal verrekend. Wanneer men zich afmeldt als lid en binnen een jaar weer lid wordt van tennis moet men ook over de periode tussen afmelden en aanmelden betalen. Opzeggen van het lidmaatschap dient te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van de tennisafdeling:

Anneke Amsterdam
Tel. 06 16252820 bij voorkeur per e-mail bij [email protected].

Volg ons op

Recente nieuwsberichten

3

Zomerpas weer beschikbaar

5

Nieuwsbrief 2024-04