Lid worden

Lid worden van Oeverzwaluwen Tennis?

Afdeling tennis

Als OMNI vereniging heeft s.v. Oeverzwaluwen een gevarieerd aanbod aan sporten voor alle inwoners van Koudum en omstreken.

Tennis

Wil je graag Tennissen ?

Voor een zomerpas (voor leden van van Oeverzwaluwen voetbal, volleybal en gymnastiek: zie recente nieuwsberichten.

Hieronder vind je alle informatie en kun je direct lid worden!

Of klik hier om direct het formulier te downloaden.

Lidmaatschap van de vereniging
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van een kalenderjaar, maar verloopt per kwartaal. Op ieder moment kan men zich aanmelden voor het lidmaatschap van de OMNI vereniging Oeverzwaluwen afdeling tennis.

Oeverzwaluwen Tennis
Galamalaan 2
8723 CT Koudum

Aanmelding voor het lidmaatschap kan bij:
Anneke Amsterdam
Tel. 06 16252820

Het aanmeldingsformulier volledig, bij voorkeur digitaal, invullen, ondertekenen en kopie mailen naar: ledenadministratie.tennis@oeverzwaluwen.nl . Hierbij een pasfoto mailen die aan de volgende algemene voorwaarden moet voldoen:

De foto moet het nieuwe tennislid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
Het hoofd dient onbedekt te zijn.

Contributie voor kalenderjaar 2022
Senioren (18+) € 32,50 per kwartaal
Junioren (12-18) € 18,50 per kwartaal
Junioren (4-12) € 10,00 per kwartaal
Niet spelend-lid € 10,00 per kwartaal

Indien men al lid is van de afdeling voetbal, volleybal of gymnastiek, wordt per kwartaal een korting verleend van € 3,65. In dat geval worden de extra lidmaatschapskosten voor tennis:

Senioren (18+) € 28,85 per kwartaal
Junioren (12-18) € 14,85 per kwartaal
Junioren (4-12) € 6,35 per kwartaal

Betaling
De betaling gaat via bankrekeningnummer NL68 RABO 0333 5054 92 ten name van S.V. Oeverzwaluwen Tennis en verloopt via automatische incasso. Nadere informatie: Rob Goedhart penningmeester.tennis@oeverzwaluwen.nl.

Beëindiging lidmaatschap
Schriftelijk 1 maand vóór de eerste van ieder kwartaal (dus voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december). Contributie wordt per kwartaal verrekend. Wanneer men zich afmeldt als lid en binnen een jaar weer lid wordt van tennis moet men ook over de periode tussen afmelden en aanmelden betalen. Opzeggen van het lidmaatschap dient te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van de tennisafdeling:

Anneke Amsterdam
Tel. 06 16252820 bij voorkeur per e-mail bij ledenadministratie.tennis@oeverzwaluwen.nl.

Volg ons op

Recente nieuwsberichten

1

Nieuwsbrief 2022-11

3

Nieuwsbrief 2022-9

4

Zomerpas

5

Friesland Cup 12 juni