Met ingang van donderdag 18 november gelden weer de regels die vanaf 13 oktober golden. Dat betekent dat er weer gedubbeld mag worden.

  • Het is mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging, zowel buiten als binnen in de hal.
  • Er moet van tevoren een baan gereserveerd worden.
  • De maximale groepsgrootte is 4 personen.
  • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
  • Publiek is niet toegestaan.

Tennissen op ons tennispark

Als alle banen bezet zijn, moet je buiten het tennispark wachten tot er een baan vrij is. Je mag niet op het terras wachten, dan word je als publiek gezien en dat is op een sportterrein verboden..


Dubbelen

Dubbelen bij tennis kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.