Missie en Visie

Missie en Visie.

Missie
Onze vereniging is gericht op een leven lang plezier beleven aan bewegen en sport. Voor de inwoners van Koudum en omstreken willen we een laagdrempelige sportvereniging zijn die verschillende takken van sport aanbiedt en faciliteert.

 

 Visie

Vanuit de Missie van Oeverzwaluwen OMNI is de volgende visie vastgesteld.
• We beogen een vereniging te zijn:

1. waarin we als bestuur en leden bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging.
2. met een positieve uitstraling en beeldvorming rondom onze strategie, cultuur en structuur.
3. met een OMNI die zorgt voor een goede samenwerking tussen en met de afdelingen.
4. die vanuit gezamenlijkheid opereert.
5. die goede faciliteiten heeft op basis waarvan we diverse sporten voor jong en oud kunnen aanbieden.

Nieuws

Ga naar deze pagina voor de (laatste) nieuwsbrieven

In verband met de coronamaatregelen en op verzoek van onze leden gaan we weer over op baanreservering via Supersaas. Graag op gewenste baan klikken, tijdstip invullen en alle namen.

Menu

Nieuws
Lid worden
Missie en Visie
Informatie
Contact

Verenigingen

Voetbal
Volleybal
Tennis
Gymnastiek

Sporthal

Meer informatie over de sporthal en hoe deze te reserveren zie je op de pagina